Viby Kirke ligger i landsbyen af samme navn. ”Vi” er betegnelsen for en ”indhegnet helligdom”, Sandsynligvis har der langt tilbage i tiden været helligsted på den lille bakketop. Den gotiske bygning er opført i 1300 tallet, senere er koret udvidet og sakristi i øst føjet til.
Kirkens tårn i bindingsværk er østvendt, det blev tilføjet i 1718. Det erstattede et smalt messeklokkespir af den særlige fynske type, som bl.a. ses på Mesinge Kirke.
I tårnet hænger en stor klokke støbt i 1830 og en mindre fra 1871. Arbejdet blev bekostet af kammerherre Rudolf Juel og Hans V. Juel, begge Hverringe Gods.
Viby Kirke ejedes i ældre tid af herregården Brolykke, indtil denne i 1800 tallet blev indlemmet under Hverringe Gods. Hverringe Gods ligger syd for Viby. Kirken blev selvejende i 1920.
Gravkapellet mod syd i rokokostil med svejfet kobbertag blev opført i 1819. Kapellet er den Iuelske slægts gravkapel.
I 1895 fandt en gennemgribende restaurering af Viby Kirke sted. Herfra stammer udsmykningen af hvælvingerne, bibelcitaterne og ornamenterne, som sammen med farvevalget er typisk for den national-romantiske stil, der kraftigt præger prædikestolen, kirkestolene, dørene, rammen om altertavlen og knæfaldet.
Altertavle-billedet, som viser korsnedtagelsen, er malet af C.A. Lorenzen i 1820. Billedet blev ved restaureringen sat ind i den nuværende alterramme.
I 2008 blev alterbordet ændret og forsynet med nyt antependium. Der blev opsat belysning bag korbuen.
I kirkens vestlige fag ved orglet findes en serie af renæssancekalkmalerier fra ca. 1625-50. Motiverne i ”rammer” af blomster og frugter er: Evas skabelse, Kristi Himmelfart, Jesu dåb.
Døbefonten er romansk granitfont med omløbende bånd på soklen. Den er ældre end den nuværende kirke og stammer sandsynligvis fra den første kirke på stedet. Dåbsfadet er fra 1575 i messing med motivet af Mariæ Bebudelse.
I korets nordvæg er indmuret renæssancefigursten (år 1564 og 1610) over adelsmanden Jacob Tønnesen Viffert og hustru Mette Rønnow.  
I kirken ses mindetavle over mænd fra Viby sogn, som mistede livet under krigen i 1864.
Modelskibet er bygget af Finn Andersen på Romsø, erhvervet af kirken i 1934.
Orgelet er et Frobenius orgel fra 1972
Åben fra morgen- til aftenringning (kl.8-16) alle ugens dage.
Gå til toppen