Mesinge Kirke er den 3. største landsbykirke på Fyn. Opført år 1100-1200 som en stenkirke af rå kampesten. Kirken var viet til Skt. Katarina, ”Skt. Karen med den blå kåbe”, muligvis p.g.a. en tidligere blytækning på
kirken.
Tårnet på Mesinge Kirke blev opført i vest i begyndelsen af 1500-tallet. I den østlige ende af kirken ses messeklokkespiret. Kirkens klokker er fra 1504, omstøbt i 1838, og den mindste fra 1462. Kirkeportalen over kirkegårdslågen er rejst en gang i middelalderen.
I begyndelsen af 1400 tallet påbegyndtes en større ombygning. Det romanske kor blev erstattet af et sengotisk langhuskor. Våbenhuset er fra samme byggeperiode og var den oprindelige mandsindgang. Det murede alterbord i kirkens kor er ligeledes fra 1400 tallet. Forsiden, der er et egetræspanel, er lavet samtidig med altertavlens ældste del i begyndelsen af 1500 tallet. Det slyngede sorte mønster er den oprindelige bemaling. Maleriet i altertavlen er udskiftet flere gange. Det nuværende billede er maleri af Anna E. Munch ”bespisningen i ørkenen” er fra 1928.
Alterstagerne er fra 1200 tallet og kirkens ældste klenodie. Disse kan kun ses under de kirkelige handlinger.
Døbefonten er romansk og fra kirkens ældste tid. Den er senere tilhugget med glat yderside. I 1882 blev den fundet i præstegården og genopstillet i kirken.
Prædikestolen med lydhimmel og due er fra 1594 og i felterne ses: Syndefaldet, Jesu fødsel, Maria og Johannes under den korsfæstede, opstandelsen.
Stenen på korets nordvæg er et gravminde over Anne Hardenberg og hendes 2 mænd. Ca. år 1588.
I våbenhuset er der opsat flere gravsten fra begyndelsen af 1600 tallet, ligesom der er et epitafium i tårnrummet samt en mindetavle over sognets faldne i 3-års krigen (1848-51)
Pengeblokken står lige indenfor døren i skibet. Den jernbundne pengeblok blev taget ned fra loftet i 1928, restaureret og genopstillet på sin oprindelige plads.
Modelskibet er bygget af Bødker Nielsen i Mesinge i 1921. Hele skibet samt sejl er af træ.
Kirkens orgel er fra P.G. Andersen og Bruhns orgelbyggeri og indviet i 2007.
Kirkeladen ligger i sydøst af kirkegården og er bygget omkring år 1500. Den blev i slutningen af 1600 tallet indrettet til hospital for sognets fattige. Kirkeladen er i dag solgt efter en gennemgribende restaurering på lokalt initiativ.
Åben fra morgen- til aftenringning (kl. 8-16) alle ugens dage.

 

Gå til toppen