Der er atter valg til menighedsrådet, der tiltræder den 1. søndag i advent, hvor kirkeåret starter.
Tænk, at der allerede er gået 4 år!
Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i sognet. Det er altså her, du kan få indflydelse på sognets kirker og kirkeliv og dermed være med til at bestemme, hvad din kirke kan.
Der er masser af spændende opgaver, i og omkring kirken, præstegården og sognegården. Og det hele foregår i et fællesskab, der er meget livsbekræftende og engageret. Det er i hvert fald, hvad jeg har oplevet i de sidste 4 år, jeg har været
med i menighedsrådet.
Det er forskellige opgaver menighedsrådet tager sig af, f.eks som arbejdsgiver for kirkens ansatte og som ansvarlig for budget og regnskab. Ved ansættelse af en ny præst er det menighedsrådet, der suverænt vælger præsten. Det er også menighedsrådet, der planlægger årets sognetur.
Den 13. september 2016 er der orienteringsmøde, hvor alle er meget velkomne.
På mødet vil det afgående menighedsråd fortælle om arbejdet i et menighedsråd, kommende opgaver og regler for menighedsrådsvalget.
I forlængelse af orienteringsmødet, afholdes et opstillingsmøde, hvor der kan opstilles en eller flere kandidatlister til valget.
Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste.
Alle folkekirkemedlemmer og sognebåndsløsere i sognet, der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.
Hvis der afleveres flere lister, afholdes der valg i sognet den 8. november 2016.
Orienterings- og opstillingsmøde i Mesinge Viby sogn vil finde sted den 13. september 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Viby Bygade 26, Viby.
Vi håber, at der sidder nogle kandidater derude, som kunne tænke sig at stille op.
Jette Dirksen,
formand for menighedsrådet

 

Gå til toppen