Konfirmation
Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen.

Der afholdes konfirmation følgende datoer:
2017: Viby d. 23. april, Mesinge d. 30. april
2018: Mesinge d. 8. april, Viby d. 15. april
2019: Viby d. 28. april, Mesinge d. 5. maj
2020: Mesinge d. 19. april, Viby d. 26. april
2021: Viby d. 11. april, Mesinge d. 18. april

Forud for konfirmationen deltager konfirmanden i konfirmationsforberedelsen og går i kirke for at lære gudstjenesten at kende. Tidspunktet for konfirmationsforberedelsen aftales hvert år med Hindsholm Skole, og forberedelsen begynder med høstgudstjenesten i Mesinge kirke.

Nærmere oplysning om tidspunktet for tilmelding m.v. fås hos kordegnen eller hos præsten.

Folkekirkens hjemmeside om konfirmation

2016

 

Gå til toppen