Begravelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse og håb.

Snarest muligt efter dødsfaldet skal I henvende jer til præsten Rikke Aagaard Nielsen, hvis I ønsker en kirkelig handling. Tidspunktet for bisættelsen eller begravelsen aftales, og der aftales et hjemmebesøg af præsten. Kordegnen kan hjælpe med indberetning af dødsfaldet.

Begravelser og bisættelser kan ikke foregå om mandagen på grund af personalets fridag.

Folkekirken.dk´s hjemmeside om begravelse.

Gå til toppen